Cílem našeho občanského sdružení je TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ. 

OS Progresum bylo založeno primárně za účelem šíření povědomí o trvale udržitelném rozvoji. Zabývá se však i dalšími aktivitami, díky kterým bychom rádi rozšířily oblasti naší působnosti. Jedná se o návrhy a realizace projektů, vzdělávání a ekologickou výchovu, regionální rozvoj, sportovní aktivity a soutěže, propagaci a marketing, poradenskou činnost, podporu a vývoj IS.

Věříme v nutnost podpory principů trvale udržitelného rozvoje na regionální úrovni. Věříme v zainteresování lidí s dostatečným odborným vzděláním, schopných dívat se na problematiku z pohledu regionu, ale i v rámci větších územních celků. TUR rozvoj vidíme jako mozaiku, do níž se snažíme začlenit náš dílčí fragment. Většina členů našeho OS pochází z okolí Šumperka, tj. Olomouckého kraje a na tuto lokalitu je náš zájem nejvíce orientován. Snažíme se o propagaci životních hodnot, jejichž respektování vede k ekologickému způsobu života a potažmo i k TUR. Snažíme se, aby si lidé kladli otázky, aby nám kladli otázky, aby se naučili klást otázky. Jen pokud se lidé budou ptát „proč?“ může dojít ke skutečné změně v jejich myšlení.

Trvale udržitelný rozvoj se dá podporovat buďto nepřímo, tj. životním postojem. V podstatě se jedná o snahu žít svůj život tak, abychom podporovali společenský a technický pokrok společnosti, ale zároveň se nestali jeho otroky. Anebo přímo, tj. tak, že se budeme aktivně angažovat v projektech, jejichž cílem je snaha o zachování co nejlepšího životního prostředí pro další generace. Lidé zainteresovaní v tomto sdružení se snaží o oba tyto přístupy, a proto je další naší stěžejní aktivitou „REALIZACE PROJEKTŮ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ“.

Věříme v jednoduchou zásadu, která říká: „Je krátkozraké řešit jen důsledek a ne i jeho příčinu“, věnujeme se vzdělávání a ekologické výchově, jak mládeže, tak ostatních věkových skupin. Naše cíle se snažíme naplňovat pomocí přednášek, dobročinných a benefičních akcí, veřejných diskusí a v neposlední řadě při pořádání sportovních akcí, ekologických aktivit a soutěží. S tím jde ruku v ruce snaha o kvalitní propagaci a marketing, bez jejichž zvládnutí by byla naše práce o hodně obtížnější.

Protože se považujeme za profesionály, zabýváme se též poradenskou činností. V rámci vyjmenovaných aktivit jsme schopni poradit, nebo zpracovat návrh řešení problému podle zadaných kritérií.