GREEN WAY – JESENÍKY

Je na čase provést krátké zhodnocení prvního dějství akce s názvem Green Way, organizovanou občanským sdružením Progressum. Tato akce je součástí Rock Point – Horské výzvy 2014, což je seriál pěti jednotlivě bodovaných závodů v horském trekingu/běhu dvojic.  Green Way / Zelená cesta navazuje na tyto závody. Cílem je odstranit značení závodu a zároveň odnést z hor co nejvíce odpadu, což je jednou z priorit, které společnost Rock Point vyznává. Akce se zúčastnilo celkem 20 dobrovolníků včetně vedoucích týmů, těch bylo celkem pět. Výchozími body byl motorest Skřítek, Karlova Studánka a Ramzová.

Pro tuto akci jsme si nechali ušít speciální víceúčelové vaky, které jsou dostatečně prostorné, aby se do nich vešlo až 100l odpadu.

Protože je tras závodu několik a jejich délka činí dohromady až 130 kilometrů, museli jsme do akce vyslat pět týmů. Počasí nebylo sice úplně příznivé, ale i tak panovala dobrá nálada. Jeseníky nabídly celou řadu nezapomenutelných výhledů a lidé celou řadu nezapomenutelných momentů. Velice nás všechny zarazilo, kolik odpadků se v tak krásných místech nachází. Je to veliká škoda a jistým způsobem ukázka sociální inteligence lidí, žijících v naší zemi. Je sice pravda, že část nepořádku mohla pocházet od turistů z jiných zemí, rozhodně však ne většina. Jen náš tým naplnil tři 100 litrové pytle na odpadky a 4 cestovní tašky. Musím konstatovat, že po účastnících závodu bylo odpadu naprosté minimum, což si zaslouží pochvalu. Nejhorší byl úsek z Dlouhých strání do Kout nad Desnou, tam bylo odpadu opravdu hodně.

Své vyjádření nám zaslali i vedoucí ostatních týmů. Jejich shrnutí se nachází v následujících dvou odstavcích.

Zajímavé úvahy rodící se v našich laických hlavách o tom, kde může být největší koncentrace odpadků na trase Ramzová – Šerák – Vřesová studánka – Červenohorské sedlo – Kouty nad Desnou, se překvapivě s realitou neshodovaly. Samozřejmě nejvíce se nasbíralo kolem sjezdovky ski areálu Bonera (Ramzová) a v okolí Obřích skal. Nečekali jsme však tolik odpadu, ale na druhou stranu je to logické, vetší koncentrace lyžařů, nezbední turisté, to vše naplnilo naše žluté vaky na odpadky víc jak z poloviny a na Šeráku nás až mrazilo při představě, co nás na trase ještě čeká. Jedním z faktů, nad kterým jsme se pozastavovali, jak velkou část odpadu tvořily plechovky od piva a energetických nápojů. Nešlo tak ani o samotné plechovky, s tím jsme počítali, ale o to, že z 90% byly cizího původu (Polsko). Sami si můžete udělat obrázek o tom, kdo se v našich horách nejvíce podílí na tvorbě odpadu. Hřeben nebyl nijak zvlášť znečištěn, vyjma klasických odpadků, které se vyskytují všude na celém území České republiky (obaly od sladkostí, sklenice od tvrdého alkoholu atd.) Místa, kde jsme čekali velký výskyt odpadků, byla Vřesová studánka a Červenohorské sedlo. Naše předpoklady byly potvrzeny.

Výsledek úklidu: dva 100 litrové vaky a 4 igelitové cestovní tašky. Ještě bychom chtěli doplnit zajímavé zjištění. Po celou trasu úklidu jsme se setkávali s velkým počtem cigaretových nedopalků a papírových kapesníků, ubrousků a vlhčených hadříků. Neskutečné co člověk vyprodukuje svými zlozvyky a neomaleností při své osobní hygieně.

Z hor bylo odneseno celkem 14 pytlů odpadků. Přičemž většina z nich bylo charakteru drobného odpadu – obaly od bonbónů nebo tyčinek, pet-lahve a další plastové obaly. Nejvíce odpadu bylo především na nástupních místech turistický tras a na některých odpočinkových místech. Překvapivě nejméně odpadu bylo na červené turistické cestě, která protíná celý hřeben jesenických hor. Poměrně často se objevovaly plechovky od polských výrobců. Ve většině případů se týmy setkávali s papírovými kapesníky, které byly v těsné blízkosti turistické trasy. Rádi bychom apelovali na návštěvníky hor, aby udělali o pár kroků více a alespoň je řádně zahrabali do země.  Kromě samotného sběru v terénu se organizátorům akce podařilo vytřídit téměř 90% veškerého odpadu, který vznikal v zázemí závodu. To vše díky dobrému rozmístění sběrných nádob a dobré informovanosti závodníků. Jednalo se především o papír, plasty a plechovky. Velice děkujeme všem. Je vidět, že je třídění odpadu pro většinu lidí stále větší samozřejmostí, pokud k tomu mají možnost.

Celkový výsledek akce předčil očekávání organizátorů a to nejenom nadšením mladých lidí pro třídění a sbírání odpadu, ale hlavně pozitivním a aktivním přístupem všech zúčastněných.

Velice nám pomohly studentky ze SOŠ Šumperk. Pro některé z nich to bylo vůbec poprvé, co urazily za jediný den takovou vzdálenost v tak náročném terénu. Tímto bychom jim chtěli za sebe, za Progressum i organizátory Rock Point – Horské výzvy 2014 poděkovat.

Dále bychom určitě rádi poděkovali organizátorovi Rock Point – Horské výzvy 2014 Pavlu Zittovi a také společnosti Rock Point. Díky jejich podpoře bylo možné tuto akci zorganizovat a udělat něco dobrého pro životní prostředí v České republice.

Co říci na závěr. První část akce Green Way nám ukázala náročnost celého projektu. Ověřili jsme si však, že má smysl ji pořádat. Je velice důležité, aby lidé brali turistiku a ekologii, jako něco co nejde proti sobě, ale co jde souběžně. Naše přírodní bohatství je to nejcennější co máme a co můžeme předat našim potomkům.

Každý aktivní jednotlivec může být pozitivní ekologická síla. Stačí se jen zvednout ze židlí.

 

Za Progressum napsali – Lukáš Novotný, Zdeněk Suchý, Petr Sýkora