Králičák CLEAN UP

Členové občanského sdružení společně s ochránci přírody uskutčnili minulý rok tj. 2013 neformální akci “ Úklid Králičáku“. Svou podstatou se jednalo o nadšence, kteří nechtěli, aby příroda kolem masívu Králického Sněžníku byla znehodnocena a znečišťována turisty přicházejících na vrchol Králického Sněžníku z české i polské strany. Minulost tomuto území dala za své a objekty, které se vyskytují v okolí pramene největší moravské řeky, řeky Moravy, jsou zubem času pohřebištěm odpadků v objemu několika tun a svými rozvalinami příležitostí pro stavění mohyl turistického rozmaru. Nejenže odpadky jsou ekologickou zátěží popisovaného území, ale i rozmísťování rozvalin bývalého objektu rozhledny jsou příčinou devastování chráněné flóry. Hlavním cílem akce, která se bude konat 2x do jednoho roku (jaro, podzim), je nejenom uklidit a vyčistit postižené území, ale zapojit širokou veřejnost do této akce a převážně upozornit na současné problémy, které vznikaly a vznikají při návštěvě vrcholu Králického Sněžníku. V průběhu jednoho roku chtějí organizátoři uskutečnit dvě akce pod názvem „Králičák Clean Up“, kdy dojde ke kompletnímu úklidu vrcholu Králického Sněžníku (převážně na českém území – území Olomouckého kraje), odklidu mohyl a zamezení jejich stavění, zajištění propagace této akce s vybudováním pamětní desky, která bude upozorňovat na dosavadní problém turistického chování v okolí vrcholu Králického Sněžníku. Projekt si klade za cíl probudit v široké veřejnosti odpovědnost za své chování ve volné přírodě, což má jistě edukativní přínos a vzbuzuje v lidech jistou sounáležitost s přírodou, která v tomto případě představuje prostor pro aktivní trávení volného času. Vybudovat základ toho, aby si lidé vážili nejen prostoru/přírody ve svém okolí, ale i sami sebe a mysleli na budoucnost svých pokolení.

Veškeré činnosti v rámci uskutečnění úklidových akcí budou jejich organizátoři usilovat o to, aby byly vidět a vzbuzovali povědomí, že se nám může žít lépe, když se ke svému okolí/krajině/přírodě budeme chovat s úctou, která přenáší hodnoty dalším generacím. Stojí za to pomoci a zasloužit se o příjemný vzhled svého okolí, protože ten ovlivňuje turismus a i každodenní život místních. Prostředí, v němž žijeme, působí na každého z nás. Většina lidí je pak navíc jistě spokojenější, pokud se může na proměně k lepšímu a nápravě podílet aktivně vlastními silami.

Cílová skupina – pro koho je projekt určen: projekt a jeho aktivity jsou určeny široké veřejnosti, která má zájem trávit volný čas aktivním způsobem při smysluplné dobrovolné práci s pozitivním dopadem na ochranu životního prostředí. Věkově není cílová skupina omezena – mohou se zapojit také rodiny s dětmi.