Záznam z akce GREEN WAY JESENÍKY 2014.

Report http://progressum.cz/green-way-jeseniky/

Fotoreport z akce  https://www.facebook.com/galerie/green-way-jeseniky/

 


Záznam z akce Králičák CLEAN UP 2014.

Report http://progressum.cz/kralicak-clean-up/

Fotoreport z akce  https://www.facebook.com/galerie/kralicak-clean-up/

 


Záznam z lezení do koruny stromů z akcí Bioslavnosti 2014, Den Země Zábřeh, Den Země ŠUMPERK 2015.

Fotoreport Bioslavnosti https://www.facebook.com/media/bislavnosti/

Fotoreport Den Země https://www.facebook.com/media/den_zeme/

Projekt nazvaný ZPÁTKY NA STROMY má za cíl nejenom rozvíjet pohybovou aktivitu, ale rovněž vybudovat vztah člověka k přírodě. Slogan „Dotkni se přírody“ vystihuje to, o co v projektu jde. Akcím, které v duchu projektu pořádáme se snažíme dát ekologické pozadí, podtext, který má za účelem vzdělávat a rozvíjet povědomí o přírodě kolem nás. Stromy jsou krásným příkladem toku energie, v průběhu roku se mění, dokáží se přizpůsobit, odolávat různým druhům znečištění. Naším cílem je zvednout lidi ze židlí, na chvíli je odpoutat od všech elektronických zařízení a díky lezeckému zážitku, kdy díky překonávání vlastního strachu nedokáží přemýšlet na ničím jiným než nad aktuální momentem, zvýšit jejich vnímavost k živé přírodě a náhledu na důležitost jejího zachování a fungování pro náš každodenní život. Více informací na www.zpatkynastromy.eu