Projekt IN ACTION / Do akce!  zahrnuje skupinu aktivit, dílčích projektů, které se svou podstatou propojují nebo na sebe přímo navazují. Celkově zabírá širokou škálu činností v oblasti sociální a vzdělávací, ochrany přírody nebo aktivního a zdravého způsobu života. Jedná se o ucelený koncept, který je zaměřen na zprostředkování objektivního postoje mezi člověkem a přírodou, vše v duchu trvale udržitelného postoje. Projekt aktivně zapojuje širokou veřejnost, ale především děti do povědomí o negativních vlivech člověka na životní prostředí. Je zaměřen na pohybovou aktivitu všech věkových kategorií, která je současně propojená s prostorem pro zlepšování duševního zdraví a prevence před patologickými problémy současné populace.

 

Do projektu  IN ACTION / Do akce! jsou zapojeny tyto hlavní na sebe navazující projekty:

 

  • Green Way – projekt je součástí seriálu Horská výzva, jehož hlavním cílem je budování povědomí nejenom závodníků, ale i ostatních účastníků a snižování negativního dopadu celé akce,
  • Králičák Clean Up je zaměřen na ochranu životního prostředí poukazující na negativní dopady působení člověka v chráněné krajinné oblasti masívu Králického Sněžník,
  • Zpátky na stromy představuje ekologickou výchovu a její příklady dobré praxe „good practise“, pohybové aktivity s environmentální tématikou,
  • Znáš to? zahrnuje pořádání přednášek, promítání, výstavy fotek a dalších akcí.