Králičák CLEAN UP

KDY: 14.5.2015
KDE: Králický Sněžník

       Hlavním cílem akce, která se bude konat na jaře roku 2016, je nejenom uklidit a vyčistit postižené území, ale převážně upozornit veřejnost na současné problémy, které vznikaly a vznikají při návštěvě vrcholu Králického Sněžníku. Projekt si klade za cíl probudit v široké veřejnosti odpovědnost za své chování ve volné přírodě, což má jistě edukativní přínos a vzbuzuje v lidech jistou sounáležitost s přírodou, která v tomto případě představuje prostor pro aktivní trávení volného času. Vybudovat základ toho, aby si lidé vážili nejen prostoru/přírody ve svém okolí, ale i sami sebe a mysleli na budoucnost kraje, ve kterém žijí. Společná aktivita naplňuje podstatu trvalého udržitelného rozvoje, který je hlavním posláním předkladatele žádosti o příspěvek.

       Veškeré činnosti v rámci uskutečnění úklidových akcí budou jejich organizátoři směřovat k tomu, aby byly vidět a vzbuzovaly povědomí, že se nám může žít lépe, když se ke svému okolí/krajině/přírodě budeme chovat s úctou, která přináší hodnoty dalším generacím. Stojí za to pomoci a zasloužit se o příjemný vzhled svého okolí, protože ten ovlivňuje turismus a i každodenní život místních. Prostředí, v němž žijeme, působí na každého z nás. Většina lidí je pak navíc jistě spokojenější, pokud se může na proměně k lepšímu a nápravě podílet aktivně vlastními silami.

Aktivity projektu:

– informování veřejnosti s informací o možnosti zapojit se do úklidové akce

– realizace jedné úklidové akce v květnu roku 2016

– zajištění výstupů z uskutečněné akce

                                                                                                                                                                                                                   Cílová skupina – pro koho je projekt určen: projekt a jeho aktivity jsou určeny převážně pro organizátory akce, ale i  veřejnosti, která má zájem trávit volný čas aktivním způsobem při smysluplné dobrovolné práci s pozitivním dopadem na ochranu životního prostředí. Věkově není cílová skupina omezena – mohou se zapojit také rodiny s dětmi.

Realizaci toho projektu podporují Lesy ČR – DĚKUJEME!

lesyCR